Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Atraktivita učiteľského povolania

Cieľom tejto analýzy je prezentovať výsledky prieskumu, ktorý sa zameriaval na hodnotenie atraktívnosti učiteľského povolania a zmeny potrebné na jeho zatraktívnenie. Cieľovými skupinami prieskumu boli učitelia, vysokoškolskí študenti učiteľstva, vysokoškolskí študenti neučiteľských odborov a študenti gymnázií a stredných odborných škôl. Podľa výsledkov prieskumu je učiteľská profesia príťažlivá predovšetkým vďaka práci s mladými ľuďmi. Najviac od tejto profesie študentov odrádzal nízky plat a práve zlepšenie finančného ohodnotenia dominovalo v rebríčku zmien potrebných na zatraktívnene profesie. 78 % zo všetkých opýtaných nesúhlasí s tvrdením, že práca učiteľa je v spoločnosti dostatočne ocenená. Väčšina učiteľov a študentov učiteľstva zapojených do prieskumu by sa pre toto povolanie rozhodla znova. Takmer tri štvrtiny opýtaných študentov učiteľských odborov plánujú po skončení štúdia pracovať ako učitelia.

 

Atraktivita učiteľského povolania