Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Držím ti miesto

V parlamente bola schválená novela školského zákona, ktorá ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v 5. roku veku dieťaťa. Jedným z nevyhnutných predpokladov úspešnej implementácie opatrenia sú dostatočné kapacity materských škôl. V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 %
5-ročných detí. Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 %
5-ročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré dnes materské školy navštevujú. Vďaka európskym fondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 % 5-ročných detí. Pre plnú zaškolenosť 5-ročných bude nutné dobudovať ďalších minimálne 1 828 miest. Po zohľadnení migrácie detí z obcí bez materskej školy do najbližších troch obcí s materskou školou sa podarí zaškoliť ďalších 368 detí. Navrhujeme preto podporiť ďalšie budovanie kapacít materských škôl, prípadne uvažovať o transformácii niektorých kapacít základných škôl na triedy materských škôl.

 

Držím ti miesto