Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Projektový šprint

Materiál predstavuje manuál pre implementáciu metódy akcelerátora (rapid results interventions, ďalej len metóda RRI) v oblasti podpory digitalizácie vo vzdelávaní v kontexte pripravovaných reforiem a investícií. Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Svetovou bankou umožnili školám využitím tejto metódy otestovať vlastné nápady na zmenu učenia pomocou digitálnych technológií. Prvá časť dokumentu definuje metódu akcelerátora, ktorú dopĺňa opis súčasného stavu digitalizácie na Slovensku. Zámer Projektového šprintu podrobne  vysvetľuje postup, ako môže škola realizovať metódu akcelerátora na konkrétnej téme. V závere sú na základe skúseností z projektu definované odporúčania na zavádzanie tejto metódy a zmien vo vzdelávaní na ďalších školách. Metódu je možné využiť aj v iných oblastiach verejných politík. Projekt vznikol s podporou Nástroja technickej podpory (TSI) z prostriedkov Európskej komisie.

 

Projektový šprint

Pripomienkovacie hárky