Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Riaditelia: dvakrát a dosť?! Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov

Podľa zistení viacerých výskumov majú riaditelia významný vplyv na kvalitu vzdelávania, predovšetkým cez pôsobenie na pedagogických zamestnancov. Na Slovensku sa opakovane otvára diskusia o tom, či ku skvalitneniu školského prostredia môže prispieť obmedzenie počtu funkčných období riaditeľa. V predkladanom komentári testujeme hypotézu o vplyve dĺžky praxe riaditeľa na spokojnosť učiteľov cez obmenu pedagogického zboru a priemernú výšku nenárokovateľnej zložky mzdy na zamestnanca školy.

Analýza na základe údajov z medzinárodného prieskumu TALIS 2018 indikuje, že spokojnosť učiteľov v školách, kde pôsobili riaditelia v druhom funkčnom období, je významne vyššia oproti prvému a tretiemu obdobiu, avšak nie oproti štvrtému a piatemu. Tieto nejednoznačné výsledky môžu byť dôsledkom faktorov, ktoré nevieme v analýze zohľadniť, napr. rôzne správanie sa aktérov pri výbere riaditeľa. Priemerná výška osobných príplatkov a odmien sa javí ako dôležitý nástroj, ktorým riaditeľ môže ovplyvniť spokojnosť učiteľov. Pre reguláciu funkčných období riaditeľa by bolo potrebné dokázať, že riaditelia s dlhšou praxou v priemere znižujú kvalitu školy, čo táto analýza nepreukázala.

Riaditelia: dvakrát a dosť?! Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov