Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Odliv mozgov II: Za siedmimi horami

Komentár prezentuje charakteristiky maturantov 2018, ktorí sa rozhodli študovať na vysokých školách v zahraničí. Po zohľadnení pohlavia, národnosti a zdravotného znevýhodnenia má na pravdepodobnosť odchodu vplyv sociálno-ekonomické zázemie a úspešnosť v externej časti maturitnej skúšky. Pravdepodobnosť štúdia v zahraničí zvyšuje tiež absolvovanie bilingválnej školy, 8-ročného gymnázia a miesto školy v Bratislave, Košiciach alebo v českom pohraničí (Trenčiansky kraj). V menšej miere tiež navštevovanie školy s viac ako 450 žiakmi a školy so spolužiakmi s vyšším sociálno-ekonomickým zázemím alebo lepšími maturitnými výsledkami. Pre konkrétnejšie odporúčania nástrojov pre prilákanie absolventov bude potrebné skúmať charaktreristiky tých, ktorí sa po štúdiu v zahraničí vrátili či nevrátili. Pre tento účel bude dôležité aj zabezpečenie medzinárodného zdieľania údajov o vysokoškolákoch v zahraničí.

 

Odliv mozgov II: Za siedmimi horami