Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

(DE)Centralizácia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Na základe odborných štúdií, dostupných údajov a dát sme kvantitatívne charakterizovali a porovnali  organizačné štruktúry EŠIF v jednotlivých členských štátoch EÚ. Naším cieľom bolo odporučiť pre Slovensko taký typ organizačnej štruktúry, ktorý by sme vedeli využiť v programovom období 2021-2027. Zjednodušene možno povedať, že priebežné čerpanie, skoré zakontrahovanie, finančná a ekonomická návratnosť projektov či zapojenie regiónov sú základnými prvkami optimálnej organizačnej štruktúry EŠIF.

 

(DE)Centralizácia európskych štrukturálnych a investičných fondov