Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: Príručka k úspechu

Zmeny vo svetovej ekonomike a čoraz rýchlejší technologický rozvoj ovplyvňujú dopyt po výrobkoch  službách, výrobné procesy aj štruktúru pracovného trhu. Slovensko preto potrebuje mať funkčné inovačné prostredie, ktoré podporuje nielen inovatívne produkty, ale aj inovátorov. Je dôležité nastaviť pravidlá a štátne stimuly tak, aby podporovali inovačný potenciál. Analyzovali sme, ako by mohli v ideálnom prípade fungovať Univerzitné vedecké parky (UVP) a Výskumné centrá (VC), identifikovali sme komponenty a kompetencie potrebné na podporu inovácií. Zhrnuli sme opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie budúceho úspešného fungovania UVP a VC a zmysluplné štátne investície na zlepšenie inovačného prostredia. Návrhy a odporúčania na rozvoj infraštruktúry na Slovensku vychádzali z osvedčených opatrení zo štátov, kde UVP a VC úspešne fungujú, sú finančne udržateľné a plnia stanovené ciele.

 

Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: Príručka k úspechu