Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úmrtia v čase pandémie: Monitorovanie nadmerných úmrtí použitím surveillance v R

Monitorovanie dynamiky úmrtí je dôležitým prostriedkom sledovania stavu verejného zdravia, ktorý sa v súčasnosti na Slovensku výraznejšie nevyužíva. Analýza týždennej mortality ukazuje pozitívnu skutočnosť.  prvom polroku 2020 neprekročili počty úmrtí na Slovensku hornú hranicu očakávaných hodnôt ani v jednom týždni. Na Slovensku na rozdiel od mnohých štátov EÚ tak počas doterajšieho trvania pandémie COVID-19 neboli zaznamenané žiadne nadmerné úmrtia.

Rutinné monitorovanie nadmerných úmrtí predstavuje osvedčený postup zo zahraničia, ktorý prispieva k včasnej identifikácii hrozieb vo forme rôznych patogénov a môže posilniť pripravenosť Slovenska v sfére verejného zdravia. Aktívne využívanie prostriedkov ako surveillance, či participácia v iniciatíve EuroMOMO by predstavovali pozitívny krok vpred týmto smerom.

 

Úmrtia v čase pandémie: Monitorovanie nadmerných úmrtí použitím surveillance v R