Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koľko stoja procesy vo verejnej správe? Aplikácia metódy TD ABC na výpočet ročných nákladov na vybavenie tiesňového volania

Cieľom komentára bolo vypočítať náklady štátu na spracovanie tiesňového volania a zároveň tým otestovať užitočnosť metodiky TD ABC v podmienkach verejnej správy. Predpokladom výpočtu nákladov vybavenia tiesňových volaní na LTV 112 je znalosť nákladovosti procesov IZS. Na tento účel bol na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (MV SR) vypracovaný metodický postup na časovo závislé meranie nákladovosti (Time Driven Activity Based Costing ≈ TD ABC). Metóda TD ABC je nenáročná na získanie potrebných údajov na výpočet. V inštitúciách verejnej správy „údaje o nákladoch je možné získať z príslušnej rozpočtovej kapitoly […]. Dĺžka trvania jednotlivých aktivít a ich početnosť boli zisťované na základe Metodiky optimalizácie procesov verejnej správy“  a pomocou elektronického dotazníka5 distribuovaného všetkým zamestnancom KS IZS.

 

Koľko stoja procesy vo verejnej správe? Aplikácia metódy TD ABC na výpočet ročných nákladov na vybavenie tiesňového volania