Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Analýza náročnosti vykonávaných procesov a platových tried zamestnancov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému

Integrovaný záchranný systém (IZS) predstavuje koordinovaný postup záchranných zložiek pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. Na privolanie záchranných zložiek v tiesni bolo zriadené jednotné číslo tiesňového volania 112. Príjem a vyhodnotenie tiesňových volaní zabezpečujú koordinačné strediská (KS) IZS. Vysoké nároky kladené na operátorov v spojení s nízkym platovým ohodnotením spôsobujú vedúcim KS IZS problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Približne 80 % svojho pracovného času sa zamestnanci na rovnakej pozícii venujú totožným pracovným činnostiam a sú nerovnomerne zaradení do štyroch rôznych platových tried.

Analýza bola pripravená v úzkej spolupráci so sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dokument vznikol za účelom navrhnutia riešení zosúladenia nerovnomerného platového zaradenia zamestnancov KS IZS a unifikácii opisov pracovných činností.

 

Analýza náročnosti vykonávaných procesov a platových tried zamestnancov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému