Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Job Retention Scheme in Slovakia: Impact on Dismissals and Firm Survival in the COVID-19 Pandemic

Cieľom tohto komentára je zhodnotiť dopad „Prvej pomoci“ na prepúšťanie zamestnancov a prežitie malých firiem počas pandémie COVID-19. Pri hodnotení sme využili exogénnu variáciu v intenzite epidémie. Výsledky ukazujú, že citlivosť podporených a nepodporených firiem na rast počtu nových prípadov COVID-19 v okrese bola rôzna. Nepodporené firmy na zhoršujúcu sa situáciu reagovali len miernym nárastom prepúšťaní, čo naznačuje, že nepodporené firmy boli krízou málo zasiahnuté. Finančná podpora z balíka „Prvej pomoci“ však výrazne zredukovala počet prepustení, pričom počet zachránených pracovných miest so zhoršovaním epidemickej situácie narastal. Podpora zároveň znížila riziko zániku firiem.

 

Job Retention Scheme in Slovakia: Impact on Dismissals and Firm Survival in the COVID-19 Pandemic

Pripomienkovacie hárky