Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Sezónne očisťovanie v európskom kontexte: Poučenie z analýz vývoja nezamestnanosti v časoch pandémie

Poučenie z analýz vývoja nezamestnanosti v časoch pandémie

Inštitút sociálnej politiky pripravil diskusnú štúdiu venujúcu sa sezónnemu očisťovaniu, ktorá poskytuje rámcový prehľad súčasného stavu v danej oblasti s dôrazom na postupy odporúčané Eurostatom. Súčasťou našej štúdie je aj popis praktického postupu sezónneho očistenia miery nezamestnanosti pomocou softvéru JDemetra+ vyvinutého Eurostatom v spolupráci vybranými národnými štatistickými úradmi v EÚ. Miera nezamestnanosti je jednou z najsledovanejších ekonomických indikátorov, u ktorej verejnosť javí vysoký záujem aj o sezónne očistené dáta. Spôsob sezónneho očisťovania však často ostáva nevysvetlený. Naša stať zvyšuje transparentnosť procesu sezónneho očisťovania a znižuje informačnú asymetriu medzi tvorcom sezónne očistených časových radov nezamestnanosti a spotrebiteľmi dát.

Popri prezentácii postupu sezónneho očisťovania sa štúdia venuje aj testovaniu kvality rôznych postupov. Získané výsledky z uvedených testov naznačujú, že obe metódy, X-13ARIMA-SEATS a TRAMO-SEATS, zabezpečujú adekvátne sezónne očistenie mesačnej miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu UoZ a predstavujú vhodný zdroj informácii pre tvorcov politiky. Výber metódy sa odvíja od štruktúry dát a v prípade mesačnej miery nezamestnanosti mierne adekvátnejšie výsledky zabezpečuje X-13ARIMA-SEATS. V tejto súvislosti naša práca zároveň odporúča využívať viaceré techniky sezónneho očisťovania s cieľom zamedziť vyvodzovaniu hlavných záverov z možných štatistických reliktov.

 

Sezónne očisťovanie v európskom kontexte

Pripomienkovacie hárky