Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Profilácia UoZ pomocou strojového učenia

Navrhujeme moderný prístup k profilácii uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorý umožňuje v čase zaradenia osoby do evidencie UoZ posúdiť jej rizikovosť z hľadiska dlhodobého neuplatnenia sa na pracovnom trhu. Použitý model strojového učenia na základe historických údajov o rôznych uchádzačoch o zamestnanie kvantifikuje, nakoľko je pravdepodobné, že novo zaradený uchádzač si nenájde pracovné uplatnenie do 12 mesiacov. Test vykonaný na reálnych dátach z rokov 2015 až 2018 ukazuje, že strojové učenie dokáže u novo registrovaných UoZ pomerne spoľahlivo odhadnúť ich rizikovosť v tomto ohľade. Takéto vyhodnotenie potenciálu strojového učenia v oblasti práce s UoZ je dôležitým krokom v príprave na jej budúcu implementáciu do praxe.

 

Profilácia UoZ pomocou strojového učenia

Pripomienkovacie hárky