Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Blízka pomoc sa ráta: Vplyv dostupnosti Centier právnej pomoci na bankrotovosť

Geografická blízkosť Centier právnej pomoci (CPP) má dôležitú rolu z pohľadu efektívnej dostupnosti osobného bankrotu pre obyvateľstvo. Po fixovaní ostatných relevantných premenných (napr. miera nezamestnanosti, prevalencia marginalizovaných komunít), lepšia geografická dostupnosť CPP zvyšuje priemerný počet osôb podstupujúcich osobný bankrot. Tento efekt blízkosti CPP je teda jedným z vecne aj štatisticky významných faktorov ovplyvňujúcich početnosť osobných bankrotov. Väčšia vzdialenosť od CPP teda môže brániť občanom v realizovaní ich dopytu po osobnom bankrote.

 

Blízka pomoc sa ráta