Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

The COVID-19 pandemic and the cultural policy response in Slovakia

Analýza opisuje sled prijatých opatrení finančnej a nefinančnej pomoci od všeobecných horizontálnych schém k nástrojom pomoci pre jednotlivé odvetvia v období priamo po vypuknutí pandémie. Sektor umenia, zábavy a rekreácie patril medzi najviac postihnuté časti ekonomiky pandémiou COVID-19. V nereprezentatívnom prieskume (N=7 028) uskutočnenom v októbri 2020 bola stredná hodnota vykázaného medziročného poklesu príjmu 70 % pre obchodné spoločnosti a 65 % pre samostatne zárobkovo činné osoby. Za prvých 12 mesiacov pandémie dosiahli priame ekonomické opatrenia na podporu kreatívnych sektorov celkovo 45 mil. eur, pričom ďalšie prostriedky boli vyčlenené na ďalšie čerpanie. Ako hlavné oblasti na zlepšenie plánovania a implementácie politík pomoci a obnovy boli identifikované: proaktívny prístup, intenzívnejšia komunikácia, rozpoznávanie sektorových špecifík, lepší zber údajov, zvyšovanie kvalifikácie a flexibilita administratívnych kapacít.

 

The COVID-19 pandemic and the cultural policy response in Slovakia