Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako dotujeme fosílne palivá?

Iniciatívny materiál „Ako dotujeme fosílne palivá?“ bol vypracovaný na základe požiadavky Štatistického úradu SR na zostavenie  indikátora výšky dotácií na fosílne palivá na jednotku HDP pre II. Správu o dosiahnutých výsledkoch Národných priorít implementácie Agendy 2030 podľa metodiky OSN. Základným cieľom komentára je identifikovať dotácie a racionalizovať podporu fosílnych palív na Slovensku, ktoré napomáhajú nehospodárnej spotrebe a odstrániť tak deformácie trhu v súlade s vnútroštátnymi záležitosťami a zohľadnením ich vplyvu na životné prostredie.

Dotácie boli monitorované z viacerých uhlov pohľadu – podľa druhu fosílneho paliva, sektora, užívateľa výhod, či fázy podpory. Doposiaľ bolo identifikovaných 30 opatrení, ktorých výška dosiahla medzi rokmi 2011 – 2021 priemernú hodnotu 307,82 mil. eur ročne. Z toho až 95 % predstavovala priama podpora a daňové úľavy. Podiel dotácií na fosílne palivá na jednotku HDP dosiahol hodnotu v priemere 0,36 % ročne.

Súčasťou materiálu je aj –Návrh metodiky priorizácie pre dotácie na fosílne palivá, v ktorej sú vytýčené hlavné faktory posudzovania priorizácie jednotlivých dotácií a ich bodové ohodnotenie. 

 

Ako dotujeme fosílne palivá?