Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika pre priorizáciu investícií v rezorte hospodárstva

Cieľom metodiky je vytvoriť postupy, štandardy a procesy pre hodnotenie investičných projektov na zabezpečenie efektívneho a hospodárneho využitia verejných zdrojov v súlade so stratégiami a cieľmi samotného rezortu. Sprehľadniť proces plánovania verejných investícií, zrýchliť prípravu investičných projektov, zvýšiť kvalitu pripravenosti a v neposlednom rade posúdiť ich spoločensko-ekonomickú návratnosť. 

V zmysle metodiky je každoročne aktualizovaný priorizovaný zásobník investícií a investičný plán kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly.

 

Metodika pre priorizáciu investícií v rezorte hospodárstva