Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kto sa o nás postará o 50 rokov? Projekcia ponuky služieb dlhodobej starostlivosti

Slovensko čaká jedno z najprudších starnutí obyvateľstva spomedzi krajín EÚ, čo so sebou prinesie mnohé výzvy. Jednou z nich bude zabezpečiť dostatok kvalitnej zdravotnej a sociálnej dlhodobej starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc iných. Na jednej strane bude vplyvom starnutia rásť počet ľudí s potrebou starostlivosti, no zároveň klesne dostupnosť mladších opatrovateľov a zamestnancov v tomto sektore. Na zabezpečenie dnešného rozsahu starostlivosti môže podľa nášho odhadu chýbať o 50 rokov až okolo 150 tisíc ľudí.
Je preto potrebné postupne budovať kapacity formálnych služieb, vrátane terénnych, komunitných, konzultačných či odľahčovacích foriem, ktoré čiastočne odbremenia aj neformálnych opatrovateľov. Zároveň treba dbať na efektívnosť systému využívaním technológií a vzdialenej starostlivosti. Pozornosť treba venovať aj odstraňovaniu bariér vstupu do sektora uznávaním dokladov a zručností, dostupnosťou jazykových a iných kurzov a zlepšovaním pracovných podmienok.

Kto sa o nás postará o 50 rokov? Projekcia ponuky služieb dlhodobej starostlivosti