Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reformný kompas slovenskej ekonomiky

Aktuálny analytický príspevok z našej dielne skúma najväčšie výzvy Slovenska v oblasti ekonomického dobiehania západu, ako aj kvality života. Je inšpirovaný dvoma pravidelnými štúdiami OECD („Going for Growth“ a „How’s Life?“), ktorým je celosvetovo venovaná náležitá verejná pozornosť. Prináša odpovede na dve základné otázky: Čo sú najväčšie výzvy slovenskej ekonomiky a slovenskej spoločnosti? Kam by sme sa mali pri cielení týchto výziev do roku 2030 posunúť? Pokiaľ ide o ekonomickú konvergenciu – alokačná efektívnosť, trh práce a vzdelávanie sa považujú za oblasti, v ktorých zaostávame najväčšmi. Medzi najväčšie výzvy v oblasti kvality života patrí bývanie, zdravie a vzdelanie. Oblasti, ktoré si vyžadujú výrazné reformné úsilie v danom časovom horizonte, dopĺňajú zelená tranzícia a udržateľnosť verejných financií. Štúdia ponúka inovatívnu metódu stanovovania cieľov v oblasti reformného pokroku tak, aby boli nielen ambiciózne, ale aj zároveň dosiahnuteľné, vychádzajúc zo skúsenosti iných európskych krajín, ktoré výrazný posun v minulosti dosiahli. Bez intenzívnejšieho reformného úsilia, spojeného s kvalitnou implementáciou prijímaných opatrení, Slovensku hrozí pasca strednému príjmu, stagnácia v oblasti kvality života a zhoršovanie dlhodobej environmentálnej a finančnej udržateľnosti.

 

Reformný kompas slovenskej ekonomiky

Pripomienkovacie hárky