Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národné parky pre 21. storočie

Národné parky sú dlhodobo centrom stretu záujmov ochrany prírody, hospodárskeho využitia lesov a turizmu. Najväčší rozpor predstavujú rozdielne ciele ochrany prírody a lesného hospodárstva, čo sťažuje vysoký podiel súkromného vlastníctva v národných parkoch, ako aj tlak intenzívneho turizmu na chránené územia. Rozvoj služieb verejnosti, ktoré poskytuje ochrana prírody, limituje aj nedostatok výdavkov na túto oblasť, ktoré sú napriek zvýšenému transferu zo štátneho rozpočtu nestabilné, nedostatočné a závislé od financií z EÚ alebo iných fondov. V texte sa analyzujú rôzne možnosti financovania národných parkov, ich prínosy s ohľadom na stabilitu týchto zdrojov a to s dôrazom na diverzifikáciu príjmov a spravodlivejšie financovanie tak, aby sa na ochrane podieľali primárne tí, ktorí z ochrany prírody prosperujú. 

 

Národné parky pre 21. storočie