Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch

Analýza vznikla za účelom identifikácie dopadov transformácie na potrebné zručnosti vo vybraných regiónoch. Nad rámec Plánu spravodlivej transformácie SR analyzuje širšie aspekty trhu práce a požadovaných zručnostiach v regiónoch a identifikuje zručnosti, na rozvoj ktorých je potrebné sa zamerať.

Vplyvom transformácie je ohrozených viac ako 4 tisíc pracovných miest, predovšetkým v regióne horná Nitra, v Košickom a Banskobystrickom kraji. Transformáciou sú v najväčšej miere zasiahnuté sektory ťažby uhlia, hutníctva a energetiky. Najviac ohrozenou skupinou sú nízkokvalifikovaní zamestnanci a zamestnanci nad 50 rokov. Pre tieto skupiny je potrebné zavedenie opatrení na ich rekvalifikáciu, resp. rozvoj vybraných zručností, aby sa zvýšila možnosť ich uplatnenia na trhu práce.

 

Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch

Pripomienkovací hárok