Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kompenzácie v obranných nákupoch

U väčšiny európskych krajín boli približne do roku 2009 automatické nároky na offset vo vopred určenej výške bežnou súčasťou verejných obstarávaní v oblasti obrany. Napriek sporným výsledkom boli dlhodobo považované za vhodný spôsob, ako rozvinúť vlastný obranný priemysel, podporiť zamestnanosť, získať cenné technológie a kompenzovať nákladné investície do vojenskej techniky v dialógu s vlastnými občanmi. Z pohľadu Európskej komisie sú offsety neželaný jav, ktorý narúša hospodársku súťaž na trhu s produktami obranného priemyslu. Snaha Európskej komisie o obmedzenie offsetov vyvrcholila prijatím Smernice 2009/81/ES. Na jej základe začala Komisia aktívne vystupovať proti verejným obstarávaniam, u ktorých považuje použitie existujúcich výnimiek umožňujúcich uplatňovanie offsetov za neoprávnené. Cieľom analýzy je vytvoriť komplexný prehľad o súčasnej podobe offsetovej politiky a praxe pri využívaní kompenzačných programov pri obranných nákupoch v členských štátoch Európskej únie.

 

Kompenzácie v obranných nákupoch