Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Obrana, bezpečnosť, financie - determinanty výdavkov štátov Európskej únie na obranu

Finančné zdroje štátov nie sú neobmedzené. Preto je potrebné pochopiť, čo rozhoduje o nasmerovaní financií do sektoru obrany a nie do iných oblastí národného hospodárstva, akými sú školstvo, zdravotníctvo, či kultúra. Cieľom analýzy je zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú výdavky štátov na obranu a predikovať pokrízový vývoj výdavkov na obranu z krátkodobého a strednodobého hľadiska. Formou panelovej regresnej analýzy sú porovnávané socioekonomické, bezpečnostné a politické faktory, u ktorých je predpokladaný ich vplyv na výšku výdavkov štátov na obranu.

 

Obrana, bezpečnosť, financie - determinanty výdavkov štátov Európskej únie na obranu

Pripomienkovacie hárky